H3 "Drentse Praam" H3

©2019 Stichting Drentse Praam                         Webdesign & webbuilder Björn Mens
Versie 2.0.10, datum 6 juli 2019
Historische Happening Hoogeveen: H3

De Schutstraat is één van de invalswegen van Hoogeveen.
Het autoverkeer vanaf de A28 met bestemming centrum komt hier binnen.
Vroeger was de Schutstraat de hoofdvaarverbinding met Meppel.
Het transport van goederen kwam en ging hoofdzakelijk via deze vaarweg.
Schepen in allerlei soorten kwamen en gingen.
Toen de vrachtwagens een deel van het transport overnamen verdwenen
de kleine schepen voor een groot deel.
Er waren schippers die een vrachtwagen kochten een verder gingen met het vervoer over de weg.
Voorbeelden hiervan in Hoogeveen zijn de transportbedrijven Otten en DGO.

De Happening
Voor het eerst dit jaar wordt op zaterdag 13 juli 2019 de Historische Happening Hoogeveen gehouden.
Het thema is ‘VERVOER’.
Tijdens H3 zijn er historische schepen in Hoogeveen. Het is bijzonder dat de meeste schepen een verbinding hebben met Hoogeveen. Er komen schepen die hier gebouwd zijn. Andere schepen zijn van Hoogeveense schippers geweest. Ieder schip heeft zijn eigen verhaal: Er werd in 1915 een klipperaak aan de Alteveerstraat gebouwd op de werf van Eikelboom. De opdrachtgever was schipper Stoter, hij noemde het ‘Soli Deo Gloria’ . Deze schipper vervoerde er turf mee naar Alphen aan de Rijn. Daarna was het schip van de familie Fortuin en kreeg de naam ‘Goede Verwachting’. Nu is het schip eigendom van Harrie Oostland. Hij komt er mee naar Hoogeveen! Tijdens H3 worden de verhalen van alle deelnemende schepen verteld. Alleen dat al maakt het tot een Historische Happening in
Hoogeveen!

Er is veel meer te doen.
• Op een aparte locatie aanschouwt u het verleden in levende lijve.
• Verderop staan oude vrachtwagens de transporteurs die een deel van de lokale vaart overnamen.
• Ook bij de watertoren is van alles te zien. Hoe komt het water onze huizen binnen? Hoe ging het vroeger?
• Op de Maritieme Markt zijn demonstraties van oude ambachten die met de scheepsbouw te maken hadden.
• De pullebok-loswedstrijd. Wie wordt de ‘Pullevaarder 2019’? Hij of zij kan het snelst een pullebok met zware melkpullen lossen.

Iedere tweede woensdag van de maand verschijnt een rubriek H3 INFO in de Hoogeveensche
Courant. Ook vindt u informatie op de website www.h3festival.nl

De Drentse Praam maakt deel uit van de stuurgroep van Historische Happening Hoogeveen.
Historische Happening Hoogeveen (H3) 13 juli 2019